Δημιουργούμε ανθρώπινες σχέσεις ζωής με τους πελάτες μας, μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς τους, ακούμε προτείνοντας λύσεις και οικοδομούμε ένα κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και φιλικής σχέσης που κρατάει χρόνια απο γενιά σε γενιά.

Η Primesoft Υπηρεσίες Πληροφορικής ΕΠΕ δημιουργήθηκε το 2002 για να δώσει λύσεις στην σύγχρονη εποχή της πληροφορικής συνδυάζοντας υλικά υψηλής τεχνολογίας με το κατάλληλο λογισμικό προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα οργάνωσης στους πελάτες της.

Έτσι η Primesoft δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανοργάνωσης, στην κατασκευή εξειδικευμένου Software για διάφορες αγορές (Γενικό Εμπόριο, Πωλήσεις, Οργάνωση Πελατολογίου) καθώς και στην διάθεση ειδών πληροφορικής που παρέχουν λύσεις σε ειδικές εφαρμογές.

Ασχολείται με την μελέτη και την παροχή συμβουλών στην οργάνωση εταιριών προτείνοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατασκευάζοντας το απαιτούμενο λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Η εται