Η Primesoft από το 2002 δραστηριοποιείται στο χώρο της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων αναπτύσσοντας έξυπνο εμπορικό λογισμικό.
Αποτελεί ένα δυνατό software house με προγραμματιστές και αναλυτές με πολυετή εμπειρία, στις πλατφόρμες Microsoft.net , Windows Mobile ,  Android,  Microsoft SQL και φυσικά Web λύσεις βασισμένες σε WordPress για ιστοσελίδες και Magento για ηλεκτρονικά καταστήματα.

Βασικές Εφαρμογές