Αποκτήστε ένα NAS, προστατέψτε τα αρχεία σας και γίνετε GDPR Ready μέχρι το 2020

Με λίγα λόγια τί είναι το GDPR; Το GDPR (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) είναι η ευρωπαϊκή οδηγία 2016/679 όπου ισχύει από 25 Μαϊου 2018 και καλύπτει την προστασία φυσικών προσώπων σε ότι αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα και το τρόπο επεξεργασίας αυτών. Καθορίζει το τρόπο όπου τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται, [...]