Υποχρεωτική Αποστολή Αποδείξεων από τις Ταμειακές στην Α.Α.Δ.Ε

Γενικές Πληροφορίες Αν επιθυμείτε να αγοράσετε μία ταμειακή μηχανή ή αν είστε ήδη κάτοχος ενός ταμειακού συστήματος, θα πρέπει να γνωρίζετε πως με τις νέες νομοθεσίες όλα τα συστήματα είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζουν την αυτόματη αποστολή των δεδομένων τους (τις αποδείξεις) προς την Α.Α.Δ.Ε. Αν έχετε ήδη ταμειακή μηχανή, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε [...]