Γενικές Πληροφορίες

Αν επιθυμείτε να αγοράσετε μία ταμειακή μηχανή ή αν είστε ήδη κάτοχος ενός ταμειακού συστήματος, θα πρέπει να γνωρίζετε πως με τις νέες νομοθεσίες όλα τα συστήματα είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζουν την αυτόματη αποστολή των δεδομένων τους (τις αποδείξεις) προς την Α.Α.Δ.Ε.

Αν έχετε ήδη ταμειακή μηχανή, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε (και ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σας) ότι η διεύθυνση http://www1.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php, του server της ΑΑΔΕ, με το οποίο επικοινωνούσαν μέχρι σήμερα οι ταμειακές μηχανές, έχει αλλάξει σε http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php.

Η αλλαγή είναι υποχρεωτική σε όλα τα ταμειακά συστήματα και πρέπει να γίνει άμεσα η αντικατάσταση της για να τηρείται η νομοθεσία.
Αν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάστη της ταμειακής σας.

primeworks εμπορική εφαρμογή
ηλεκτρονική τιμολόγηση αναζήτηση αφμ