Γιατί πρέπει να αναβαθμίσετε το WiFi της εταιρείας σας

Πολλές εταιρείες στις μέρες μας, βασίζονται δυστυχώς στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi που τους προσφέρει το modem/router του παρόχου τους (πχ. ΟΤΕ). Τα ασύρματα αυτά έχουν σχεδιαστεί κυρίως για οικιακούς χρήστες και όχι για επιχειρήσεις που πρέπει να φιλοξενούν εκατοντάδες συσκευές ταυτόχρονα, να υποστηρίζουν όλη την ταχύτητα του Internet για την οποία πληρώνουν (πχ 200mbit), [...]