Γενικές Πληροφορίες

Μέσω της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (GSIS), τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω αναζήτησης του ΑΦΜ τους.

H υπηρεσία στοχεύει στην καταπολέμηση της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα και παρέχεται κατόπιν γνωμοδότησης της Α.Π.Δ.Π.Χ. (με αριθ. 1/2011) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις και το εδάφιο (ι) του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Βήμα – Βήμα

  1. Πρέπει να ξέρετε τους εταιρικούς κωδικούς σας για το GSIS.gr (αν δεν τους γνωρίζετε, ρωτήστε τον λογιστή σας)
  2. Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην σελίδα της ΓΓΠΣ, όπου θα πρέπει να βάλετε το όνομα του χρήστη και τον κωδικό σας, να πατήσετε Είσοδος και Ενεργοποίηση στην υπηρεσία (όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες)