Όχι, η υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας από την Αρχή καταργήθηκε. Για λεπτομέρειες δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Αρχής και την απόφαση 46/2018. Ενδεχομένως, όμως, λόγω της επεξεργασίας που θα κάνετε μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, να έχετε, εκ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις – και ιδίως για την υποχρέωση τήρησης αρχείων δραστηριοτήτων