1. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες που λαμβάνουν εικόνα εντός του διαμερίσματός σας (χωρίς ωστόσο, σε καμία περίπτωση να λαμβάνουν εικόνα εκτός του ιδιωτικού σας χώρου – π.χ. μια κάμερα στο μπαλκόνι που λαμβάνει εικόνα από δημόσιο δρόμο δεν επιτρέπεται).

  2. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα που να επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου σας, χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας ή ήχου (π.χ. για να βλέπετε ποιος σας χτυπάει το κουδούνι).

  3. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα με καταγραφή εικόνας (σε καμία περίπτωση ήχου) και να θεωρείται ως οικιακή χρήση (οπότε, όπως και στην περίπτωση (ii), δεν θα εμπίπτει στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα), όταν είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου του διαμερίσματος σας, χωρίς να επηρεάζονται σε καμία περίπτωση άλλα διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή:

    1. δεν πρέπει να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και

    2. ανάλογα με τη χωροθέτηση των εισόδων των διαμερισμάτων του ορόφου και του ανελκυστήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται (να επιτηρείται, έστω και παρεμπιπτόντως) η είσοδος σε άλλα διαμερίσματα ή η διέλευση προς αυτά.

Στις παραπάνω τρεις περιπτώσεις η χρήση των καμερών θεωρείται οικιακή και δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Για λεπτομέρειες, δείτε τη γνωμοδότηση 5/2017 και διαβάστε και την επόμενη ερώτηση.

Επίσης, μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης, για επιτήρηση οχήματός σας εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα από την πολυκατοικία σας. Θα πρέπει όμως γι’ αυτό να ερωτηθούν οι υπόλοιποι ένοικοι, η κάμερα να εστιάζει αποκλειστικά στο όχημά σας και να τοποθετήσετε ευδιάκριτες πινακίδες (βλ. αναλυτικά στο άρθρο 15 παρ. 4 της Οδηγίας 1/2011). Γι΄ αυτή την επεξεργασία, εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και θεωρείστε υπεύθυνος επεξεργασίας.

Για την έννοια του κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να συμβουλευθείτε το συμβόλαιό σας και τον κανονισμό του συγκροτήματος. Επισημαίνουμε ότι είναι αρκετά συνηθισμένο ένας «κοινόχρηστος» χώρος να περιλαμβάνει θέσεις στάθμευσης για τις οποίες οι ιδιοκτήτες συγκεκριμένων διαμερισμάτων έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο συμβόλαιο, οι χώροι αυτοί αποτελούν τμήμα της κοινόχρηστης ιδιοκτησίας και εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη. Η Αρχή δεν είναι αρμόδια για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών (π.χ. διαφορών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς).