Όλη η “μαγεία” του One-Stop Solution κρύβεται στο PrimeWorks ERP. Αυτό είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο ποσοστό των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη λύση και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει και λειτουργεί σωστά και αρμονικά με το ειδικά αναπτυγμένο Magento B2C – B2B e-shop μας.

Το PrimeWorks ERP αναπτύσσεται αποκλειστικά από εμάς και έτσι έχουμε την τεχνογνωσία και την υποστήριξη που κάθε σωστός επιχειρηματίας χρειάζεται στην καθημερινότητά του.