Ναί, τα Asterisk VoIP τηλεφωνικά κέντρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση του PrimeWorks ERP με το κέντρο σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει για να αποκτήσετε την One-Stop Solution

Το VoIP αποτελεί τη νέα, σύγχρονη υβριδική τηλεφωνία που συνδυάζει την αξιοπιστία του κλασικού τηλεφωνικού δικτύου µε την ευελιξία και τα οφέλη του Internet. Ενώνει τα κορυφαία και χρησιµότερα χαρακτηριστικά των 2 δικτύων σε µία συναρπαστική τεχνολογική λύση εταιρικής επικοινωνίας.

Μάθετε περισσότερα κάνοντας κλίκ εδώ