Εάν ανήκετε στην κατηγορία των επαγγελμάτων που δεν έχετε υποχρέωση χρήσης Ταμειακή μηχανής για αποδείξεις τότε ναι μπορεί σχεδόν καθημερινά να καταχωρεί απευθείας χειρόγραφα τα τιμολόγια και τις αποδείξεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αφού συνδεθεί στην διεύθυνση https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
Όμως αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει καθημερινά να παίρνει τα αντίγραφα σας και να τα καταχωρεί με το χέρι. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος των υπηρεσιών του καθώς την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους. Μη ξεχνάτε δε ότι για να διασφαλίζετε την ακεραιότητα και την εγκυρότητα των παραστατικών σας θα πρέπει οι εισπράξεις να γίνονται μόνο μέσω POS ή με καταθέση στην τράπεζα.