Όχι, ένα PDF ή μία εικόνα ενός τιμολογίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως “ηλεκτρονικό τιμολόγιο”.

Βάση της οδηγίας 2014/55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, ο όρος ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χαρακτηρίζεται ως «ένα τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία».