Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι τρόποι διασφάλισης της ακεραιότητας ενός παραστατικού έως σήμερα είναι τέσσερις.

Το κύριο πλεονέκτημα του φορολογικού μηχανισμού είναι ότι απαιτεί ένα εφάπαξ κόστος της αγοράς του, σε αντίθεση με τους άλλους τρόπους που απαιτούν είτε κάποιο σταθερό κόστος ανά παραστατικό είτε κάποιο ποσοστό από την αξία πώλησης του κάθε παραστατικού ή ακόμα και πολλές φορές την ενεργή και καλή σύνδεση Internet .