Ένα βασικό πακέτο VoIP ξεκινάει από 2 κανάλια και φτάνει έως 10.