Σε γενικές γραμμές ναι, αλλά αυτό καθορίζεται μετά από έλεγχο για το σε τι κατάσταση είναι η ιστοσελίδα σας, αν τηρεί κάποιους κανόνες και πόσο ανοιχτή είναι σε επιθέσεις λόγο παλαιών εκδόσεων, plugins, κτλ.