Είναι ειδικές συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία VoIP. Συνδέονται απευθείας με το δίκτυο του Internet και όχι σε τηλεφωνική γραμμή. Οι συγκεκριμένες συσκευές προσφέρουν ποιότητα, ευελιξία και αξιοπιστία, συνεπώς είναι η καταλληλότερη επιλογή για επαγγελματική χρήση.