Η υπηρεσία Click2Call® είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για άμεση και δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία των πελατών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου με μία επιχείρηση. Μπορεί να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες, σε έντυπο προωθητικό υλικό, σε σελίδες Social Media, σε email υπογραφές και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να συνδεθεί άμεσα και εύκολα με μόλις 1 click με συγκεκριμένο εκπρόσωπο ή τμήμα της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία επικοινωνίας που παρέχουν οι επιχειρήσεις σε prospects, leads αλλά και υφιστάμενους πελάτες