Στην αγορά υπάρχουν 2 τύποι φορολογικών μηχανισμών. Ο τύπος Β και ο τύπος Α. Στην περίπτωση του τύπου Β ο μηχανισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εμπορική εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Έτσι η άδεια που παίρνετε από την εφορία στο τεχνικό βιβλίο που τον συνοδεύει, αφορά και το μηχανισμό και την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι εάν θελήσετε να αλλάξτε εφαρμογή ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξτε και τον φορολογικό μηχανισμό. Στα υπέρ αυτής της λύσης είναι η καλύτερη ίσως τιμή και η καλύτερη ολοκλήρωση με την εφαρμογή σας.

Στην περίπτωση του τύπου Α μαζί με την μηχανή έρχεται και ένας Driver ( ένα πρόγραμμα) που είναι υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία της μηχανής και που μιλάει με την εφαρμογή σας μέσω μίας ειδική γραμμής ( e – line ) που εκτυπώνεται στο τέλος του παραστατικού. Στο τεχνικό βιβλίο του μηχανισμού αναφέρεται μόνο ο μηχανισμός και ο ειδικός αυτός Driver. ‘Ετσι ώστε εάν στο μέλλον χρειαστεί να αλλάξετε εμπορική εφαρμογή ο μηχανισμός παραμένει όπως έχει χωρίς να χρειαστεί να ξανά αγοράσετε μηχανισμό.

Εμείς έχουμε επιλέξει μέχρι σήμερα να χρησιμοποιούμε φορολογικούς κατηγορίας Α έτσι ώστε να μην δεσμεύουμε τους πελάτες μας και να παραμένουν μαζί μας λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών μας.