Φυσικά! Τα VoIP Τηλεφωνικά Κέντρα είναι υβριδικά. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο υποστηρίζει πολλαπλές VoIP τηλεφωνικές συνδέσεις με οποιονδήποτε πάροχο θέλετε, αλλά υποστηρίζει και τις κλασσικές επίγειες τηλεφωνικές συνδέσεις όπως αυτές του ΟΤΕ. (Συνήθως έως 4 αλλά μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας).