Σημαντικές Ανακοινώσεις:

  • Οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31/7/2020.
  • Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/2015 (Β’497),
    δεν επιτρέπονται πωλήσεις από μη αναβαθμισμένων ΦΗΜ.
  • Υποχρεωτική εμφάνιση QR Code στα παραστατικά ΦΗΜ και Ταμειακών Μηχανών.
  • Το υπουργείο θα μπορεί να ορίζει αυτόματα κάθε πότε ένας φορολογικός μηχανισμός θα κάνει αποστολή των παραστατικών στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ της ΑΑΔΕ (ΠΣΦ.Η.Μ).

Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψαν Κοινή Απόφαση, με την οποία ενεργοποιούν την ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA.

Με την απόφαση αυτή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Οικονομικών κα