27 12, 2019

Ποιά η διαφορά των cloud VoIP κέντρων με τα VoIP κέντρα που πουλάει η Primesoft;

Η Primesoft παρέχει πραγματικά VoIP τηλεφωνικά κέντρα που ανήκουν και εγκαταστούντε στο χώρο του πελάτη. Τα cloud VoIP Τηλεφωνικά κέντρα έχουν τα εξής σημαντικά μειονεκτήματα… Τα “cloud” τηλεφωνικά κέντρα δεν σας ανήκουν. Τα ενοικιάζετε, που σημαίνει ότι αν θέλετε να αλλάξετε πάροχο είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο. Μία internet-εταιρεία δεν πρέπει να μπορεί να κρατάει [...]

27 12, 2019

Είναι σωστό να αποκτήσω ένα Cloud VoIP τηλεφωνικό κέντρο;

Όχι δεν είναι και θα σας εξηγήσουμε γιατί... Τα "cloud" τηλεφωνικά κέντρα δεν σας ανήκουν. Τα ενοικιάζετε, που σημαίνει ότι αν θέλετε να αλλάξετε πάροχο είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο. Μία internet-εταιρεία δεν πρέπει να μπορεί να κρατάει "όμηρο" κάποιο κρίσιμο εξοπλισμό της δικής σας επιχείρησης, ειδικά όταν έχει να κάνει με την επικοινωνία. Τα [...]

30 08, 2019

Τι είναι το click2call;

Η υπηρεσία Click2Call® είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για άμεση και δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία των πελατών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου με μία επιχείρηση. Μπορεί να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες, σε έντυπο προωθητικό υλικό, σε σελίδες Social Media, σε email υπογραφές και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να συνδεθεί άμεσα και εύκολα με μόλις 1 click με συγκεκριμένο [...]