14 10, 2019

Τι αρχεία δημιουργεί ένας φορολογικός μηχανισμός (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ);

Πριν το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργούσε 3 αρχεία με την έκδοση του κάθε παραστατικού: a.txt Ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε από το πρόγραμμα τιμολόγησης του πελάτη b.txt Περιέχει μία κωδικοποιημένη γραμμή που παράγεται με έναν SHA-1 αλγόριθμο με σκοπό να πιστοποιήσει την μοναδικότητα του a.txt αρχείου [...]

30 08, 2019

Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Από 1/1/2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει ότι τα παραστατικά που εκδίδονται από τους εκδότες προς τους λήπτες, θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και αυτόματα στο σύστημα TAXIS της ΑΑΔΕ με σκοπό να παρακολουθούνται, να [...]

30 08, 2019

Γιατί ο πελάτης μου τότε μπορεί να μου ζητήσει το παραστατικό και σε PDF ή άλλη ψηφιακή μορφή;

Τα ψηφιακά αρχεία εικόνας, τα αρχεία pdf και οι άλλες ψηφιακές μορφές οπτικής απεικόνισης τιμολογίων, απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από το χαρτί και επιτρέπουν τη διαχείριση και την αρχειοθέτηση των τιμολογίων με πιο αποτελεσματικότρόπο απ’ ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι τιμολόγησης. Ωστόσο, οι μορφές αυτές απαιτούν την ανάγνωση του τιμολογίου από άνθρωπο και μόνον, καθώς και τη χειροκίνητη εισαγωγή και επεξεργασία στα [...]

30 08, 2019

Τι τύπο φορολογικού μηχανισμού να επιλέξω;

Στην αγορά υπάρχουν 2 τύποι φορολογικών μηχανισμών. Ο τύπος Β και ο τύπος Α. Στην περίπτωση του τύπου Β ο μηχανισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εμπορική εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Έτσι η άδεια που παίρνετε από την εφορία στο τεχνικό βιβλίο που τον συνοδεύει, αφορά και το μηχανισμό και την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι εάν [...]