14 10, 2019

Τι αρχεία δημιουργεί ένας φορολογικός μηχανισμός (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ);

Πριν το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργούσε 3 αρχεία με την έκδοση του κάθε παραστατικού: a.txt Ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε από το πρόγραμμα τιμολόγησης του πελάτη b.txt Περιέχει μία κωδικοποιημένη γραμμή που παράγεται με έναν SHA-1 αλγόριθμο με σκοπό να πιστοποιήσει την μοναδικότητα του a.txt αρχείου [...]

30 08, 2019

Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Από 1/1/2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει ότι τα παραστατικά που εκδίδονται από τους εκδότες προς τους λήπτες, θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και αυτόματα στο σύστημα TAXIS της ΑΑΔΕ με σκοπό να παρακολουθούνται, να [...]

30 08, 2019

Γιατί ο πελάτης μου τότε μπορεί να μου ζητήσει το παραστατικό και σε PDF ή άλλη ψηφιακή μορφή;

Τα ψηφιακά αρχεία εικόνας, τα αρχεία pdf και οι άλλες ψηφιακές μορφές οπτικής απεικόνισης τιμολογίων, απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από το χαρτί και επιτρέπουν τη διαχείριση και την αρχειοθέτηση των τιμολογίων με πιο αποτελεσματικότρόπο απ’ ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι τιμολόγησης. Ωστόσο, οι μορφές αυτές απαιτούν την ανάγνωση του τιμολογίου από άνθρωπο και μόνον, καθώς και τη χειροκίνητη εισαγωγή και επεξεργασία στα [...]

30 08, 2019

Τι τύπο φορολογικού μηχανισμού να επιλέξω;

Στην αγορά υπάρχουν 2 τύποι φορολογικών μηχανισμών. Ο τύπος Β και ο τύπος Α. Στην περίπτωση του τύπου Β ο μηχανισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εμπορική εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Έτσι η άδεια που παίρνετε από την εφορία στο τεχνικό βιβλίο που τον συνοδεύει, αφορά και το μηχανισμό και την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι εάν [...]

30 08, 2019

Γιατί να επιλέξω έναν φορολογικό μηχανισμό ως τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας των παραστατικών μου;

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι τρόποι διασφάλισης της ακεραιότητας ενός παραστατικού έως σήμερα είναι τέσσερις. Το κύριο πλεονέκτημα του φορολογικού μηχανισμού είναι ότι απαιτεί ένα εφάπαξ κόστος της αγοράς του, σε αντίθεση με τους άλλους τρόπους που απαιτούν είτε κάποιο σταθερό κόστος ανά παραστατικό είτε κάποιο ποσοστό από την αξία πώλησης του κάθε παραστατικού [...]

30 08, 2019

Μπορεί ο λογιστής μου να στείλει τα παραστατικά για εμένα στο TAXIS;

Εάν ανήκετε στην κατηγορία των επαγγελμάτων που δεν έχετε υποχρέωση χρήσης Ταμειακή μηχανής για αποδείξεις τότε ναι μπορεί σχεδόν καθημερινά να καταχωρεί απευθείας χειρόγραφα τα τιμολόγια και τις αποδείξεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αφού συνδεθεί στην διεύθυνση https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php Όμως αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει καθημερινά να παίρνει τα αντίγραφα σας και να [...]

30 08, 2019

Τι είδους αρχείο μπορεί να θεωρηθεί ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Τα τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης πρέπει να ακολουθούν πάντα μια τυποποιημένη μορφή, δηλαδή όλα τα δεδομένα του τιμολογίου να αποθηκεύονται σε μορφή δομημένων δεδομένων και να είναι βασισμένα στις κοινά δημοσιευμένες προδιαγραφές EN 16931, UBL, CII, EDIFACT κ.λπ. ώστε να είναι επεξεργάσιμα άμεσα ή έμμεσα από υπολογιστή, ενώ τις περισσότερες [...]

30 08, 2019

Αν στείλω στο πελάτη μου ένα τιμολόγιο ως PDF μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Όχι, ένα PDF ή μία εικόνα ενός τιμολογίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως "ηλεκτρονικό τιμολόγιο". Βάση της οδηγίας 2014/55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, ο όρος ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χαρακτηρίζεται ως «ένα τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία».